re Bydgoszcz za pół ceny: Zbiory Archeologiczne13

Zbiory ArcheologiczneZbiory Archeologiczne
 ul. Mennica 2

OFERTA

Ceny biletów po zniżkach:
Bilet normalny – 2,5 zł
Bilet ulgowy – 1,5 zł
uprawniający do wstępu na wystawy prezentowane w jednym z budynków Muzeum (za wyjątkiem Exploseum)
Bilet zbiorczy normalny – 6 zł
Bilet zbiorczy ulgowy – 4 zł
uprawniający do wstępu na wystawy prezentowane we wszystkim budynkach Muzeum (za wyjątkiem Exploseum)


Wystawy stałe i czasowe:


 „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów”.


„Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza” Bydgoszcz i region u zarania dziejów”
Wystawa ukazuje najdawniejsze dzieje regionu od początków osadnictwa (ok. 12 -10 tys. p.n. e. ) aż po okres wędrówek ludów (V – VI w).  Prezentowane zabytki  pochodzą z obszaru Krajny, Kujaw i Pałuk, a większość z nich znajduje się w zbiorach  Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Na wystawie będzie można zobaczyć pozostałości kultury materialnej na przestrzeni dziejów: różnorodne narzędzia, ozdoby, uzbrojenia, przedmioty codziennego użytku, itp. Dzięki temu zwiedzający mogą prześledzić przeobrażenia technologiczne oraz ewolucję myśli ludzkiej, która stopniowo zmierzała do opanowania środowiska i ulepszenia jakości życia człowieka. Zabytki oraz liczne rekonstrukcje wyeksponowane zostały w ramach kolejnych epok i okresów  pradziejowych. Aby odbyć podróż w czasie wprowadzono nowoczesne metody przekazu dające odbiorcy możliwość poszerzenia wiedzy według indywidualnego zapotrzebowania. Z kolei różnorodne formy multimedialne i interaktywne zapewniają komfort w przyjmowaniu treści oraz stwarzają okazję do aktywnego udziału w zwiedzaniu ekspozycji. 

 
„W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic”


Wystawa prezentuje kulturę materialną przez pryzmat wielorakich aspektów życia społecznego i duchowego wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Na ekspozycji znajdują się m.in. narzędzia, ozdoby, uzbrojenie oraz przedmioty codziennego użytku.