re Bydgoszcz za pół ceny: Muzeum Oświaty13

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy
ul M.   Skłodowskiej  - Curie 4
2 piętro, w godz. 9.00 - 15.00
Zapraszamy 30.09 i 1.10.2016r.
www.muzeumoswiaty_bydgoszcz.republika.pl


OFERTA -50%:

Zapraszamy do zwiedzania naszych sal wystawowych za symboliczną „złotówkę":
- Szkoła naszych dziadków i pradziadków,
- Losy bydgoskich nauczycieli w latach 1939 - 1945,
- Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog.
 
Muzeum Oświaty dysponuje czterema salami wystawowymi, w których prezentowane są:
EKSPOZYCJE STAŁE
-"Szkoła sprzed lat" - przybliżająca szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudziestolecia międzywojennego.
- "Losy nauczycieli bydgoskich w latach 1939-1945" - poświęcona tym, którzy oddali swe życie w masowych egzekucjach i w obozach zagłady oraz tym, którzy prowadząc tajne nauczanie zaświadczyli że, nauczyciel to więcej niż zawód, to powołanie.
- "Szkice z dziejów oświaty" - traktująca o najciekawszych wydarzeniach w bydgoskiej oświacie w XX wieku.
- "Tradycje związkowe pracowników oświaty" - ukazująca poprzez sylwetki ludzi, dokumenty i publikacje wielopokoleniową walkę o lepsze warunki nauki dla polskich dzieci i o status zawodu nauczyciela.
- „Marian Rejewski- bydgoszczanin, matematyk, kryptolog” – prezentująca postać wybitnego polskiego kryptologa, oraz jego osiągnięcia.