re Bydgoszcz za pół ceny: Galeria Sztuki Nowoczesnej13

Galeria Sztuki Nowoczesnej


Galeria Sztuki Nowoczesnej
 ul. Mennica 8

OFERTA 

Ceny biletów po zniżkach:
Bilet normalny – 2,5 zł
Bilet ulgowy – 1,5 zł
uprawniający do wstępu na wystawy prezentowane w jednym z budynków Muzeum (za wyjątkiem Exploseum)
Bilet zbiorczy normalny – 6 zł
Bilet zbiorczy ulgowy – 4 zł
uprawniający do wstępu na wystawy prezentowane we wszystkim budynkach Muzeum (za wyjątkiem Exploseum)


WYSTAWY STAŁE I CZASOWE
„Galeria Sztuki Nowoczesnej”.
"Multiplication"
"Kanał Bydgoski i Brda oczami artystów"


Ekspozycja prezentuje najbardziej reprezentatywne dzieła w kolekcji bydgoskiego muzeum. Chronologiczno-problemowy układ odzwierciedla kierunki, nurty oraz postawy twórcze w sztuce polskiej ostatnich stu lat, m.in. krąg artystów École de Paris, awangardowe ugrupowania dwudziestolecia międzywojennego, koloryzm, abstrakcję ekspresyjną i malarstwo materii, ekspresję geometryczną i towarzyszącą jej refleksję konceptualną, nową figurację, fotorealizm, nurt surrealistyczno-metaforyczny oraz sztukę krytyczną.